Dassenburcht verwijderd

Op het terrein van het sportcentrum leefden twee dassen. Buurtbewoners hebben deze beesten wel eens in hun tuin zien rondlopen. Omdat dassen en dassenburchten beschermd zijn, heeft de gemeente Stichting Das&Boom gevraagd mee te denken over een goede oplossing voor deze dieren. Dat is gelukt. Begin september 2017 heeft Stichting Das&Boom de twee dassen gevangen en verhuisd naar de kunstburcht aan de Bosweg. Vervolgens is de dassenburcht vernietigd zodat de dassen niet terug kunnen keren. Op de website van Das&Boom vindt u een verslag van de verhuizing van de dassen.