Provinciaal bezoek bij sportcentrum

Voor dit project kreeg de gemeente Heumen subsidie van de Provincie Gelderland. Woensdag 6 december kwamen de gedeputeerde, mevrouw Meyers, en de commissie Ruimte van de Provinciale Staten op bezoek.

Subsidie Steengoed Benutten

De subsidie van € 500.000,- kreeg de gemeente voor de projecten Het Steenhuys, de Horst en het Sportcentrum Malden. De subsidie ontvingen wij vanuit het programma Steengoed Benutten van provincie Gelderland. Het doel van SteenGoed Benutten is om ruimtelijke kwaliteit te behouden en te versterken en Gelderland nog mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker te maken.

Mooie resultaten

Gedeputeerde mevrouw Meyers: ‘Dit zijn mooie voorbeelden van integrale projecten waar wonen en ruimtelijke ontwikkeling bij elkaar komen. Deze projecten zijn vaak complex en kostbaar in de uitvoering. Heumen is in de ogen van de provincie goed op weg om vanuit samenwerking te komen tot mooie resultaten’.