Start aanleg tijdelijke parkeerplaatsen

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanleg van de tijdelijke parkeervoorziening. De aannemer voor de aanleg van deze parkeerplaatsen is Gebra Infra. Nadat de parkeervoorzieningen zijn aangelegd, maakt Gebra Infra het terrein voor het nieuwe sportcentrum bouwrijp. Naar verwachting wordt in de loop van februari 2018 gestart met de bouw van het sportcentrum. Wie dat gaat bouwen, is op dit moment nog niet bekend. De aanbesteding van de bouw van het sportcentrum zit nu in de afrondende fase.