Start bouw Sportcentrum Malden

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein waarop straks het nieuwe Sportcentrum Malden gebouwd wordt. Afgelopen maandag (26 februari) is er stilgestaan bij de start van de bouw.

Er is onder andere hard gewerkt aan de tijdelijke parkeerplaatsen, deze zijn inmiddels vol in gebruik. Verder is het terrein nu bijna klaar voor de start van de bouw. Ongeveer half maart wordt er definitief gestart waarbij eerst gestart wordt met het graven van een kuil voor het zwembad.

Feestelijke bijeenkomst

De bijeenkomst van 26 februari begon met een symbolische handeling waarbij het bord waarop ‘De Veldschuur’ staat werd verwijderd door de directeur van Laco (Bert Lavrijssen) en burgemeester Mittendorff. Het bord wordt door ‘De Vrienden van de Veldschuur’ opgeknapt en krijgt een plek in het nieuwe Sportcentrum. Na enkele toespraken is het glas geheven op de start van de bouw.