Subsidie ontvangen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een subsidie van €500.000,- toegekend voor de ontwikkeling van de locatie De Veldschuur. Dit geld is bestemd voor het tekort op de grondexploitatie van de woningen en voor de aanleg van de groenstructuur. Op 6 december brengt een afvaardiging van Provinciale Staten een bezoek aan de locaties De Veldschuur, Steenhuys en De Horst.