Voortgang Sportcentrum Malden

De werkzaamheden voor het nieuwe Sportcentrum zijn in volle gang, echter nemen de werkzaamheden op dit moment wat meer tijd in beslag dan verwacht. Daarom wordt er de komende vier á vijf weekenden ook op de zaterdagen gewerkt op het terrein van het nieuwe Sportcentrum. U ondervindt hiervan geen hinder maar u ziet wel mensen aan het werk op de zaterdagen.

Eind maart waren alle voorbereidingen klaar om de funderingspalen aan te brengen. Na een aantal metingen is verder gegaan met bouwen. Inmiddels is er ook gestart met het betonwerk van het zwembad en de fundering en de begane grondvloer. Deze werkzaamheden nemen dus wat meer tijd in beslag. Als het zwembad klaar is wordt vanuit het gronddepot (aan de Groesbeekseweg) de grond weer opgehaald om rond de kelder aan te vullen. Als de weersomstandigheden meewerken nemen duren deze werkzaamheden ongeveer 2 maanden.