Wijktrafo verplaatst

Afgelopen augustus zijn de eerste bomen aan de Veldsingel gekapt. Dit was nodig om ruimte te maken voor de elektriciteitsleidingen van Liander naar de nieuwe wijktrafo. De nieuwe trafo is geplaatst en wordt eind december op het net aangesloten. Dan wordt de oude trafo verwijderd.