Vaststelling bestemmingsplan

15 december 2016

Start aanleg kunstburcht voor de dassen

15 februari 2017

Start aanbesteding nieuwbouw Sportcentrum Malden

19 april 2017

Uitspraak Raad van State: bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn onherroepelijk

2 augustus 2017

Kap bomen t.b.v. herinrichting openbare ruimte

half augustus 2017

Aanleg tijdelijke parkeerplaatsen

okt.-17

Bouwrijp maken terrein

dec.-17

Start bouw nieuw sportcentrum

mrt.-18

Hoogste punt

eind 2018

Oplevering sportcentrum

medio 2019

Sloop De Veldschuur

najaar 2019

Bouwrijp maken terrein woningen

2019

Bouw 35 woningen

voorjaar 2020

Opleveren woningen

najaar 2020

Aanleg groen

najaar 2020